Wie bezig is met het spirituele aspect van gezondheid en leven, kent ongetwijfeld zijnsoriëntatie. Zijnsoriëntatie is eigenlijk een specifieke benadering voor spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Het heeft betrekking op het omarmen van de psychologische en spirituele dimensie. De focus van deze methode om te ‘zijn’ is vooral het aanvaarden en erkennen van het huidige moment. Hoe het moment nu is, wat er zich daarin ook mag afspelen, is immers de kern van ons bestaan.

Als je zijnsorientatie beoefent, dan is het belangrijk dat je bepaalde richtlijnen hebt en deze goed begrijpt. Als het juiste wordt gedaan, kan zijnsoriëntatie zorgen voor meer voldoening, geluk en een betere gezondheid!

De basis van zijnsoriëntatie

Bij zijnsoriëntatie wordt vooral rekening gehouden met het feit dat hoe sterker we weerstand bieden tegen iets, hoe sterker dat iets wordt. Met andere woorden, ‘what you resist, persists’. De reden waarom we weerstand bieden tegen iets is eigenlijk vooral omdat we ons identificeren met ons verstand. Als we over onze problemen nadenken en daardoor misschien in een slachtofferrol terecht komen, is het moeilijk om de situatie zoals ze is gewoonte aanvaarden. Nochtans ligt daarin vaak de oplossing!

Focus op je lichaam…

Een van de uitgangspunten van deze vorm van oriëntatie is de aandacht leggen op het lichaam. Hoe meer we ons focussen op ons lichaam, hoe meer we in het nu leven. En dat zorgt er ook voor dat we ons minder identificeren met onze gedachten. ‘Waarom is dat me overkomen’, en ‘Wat als..’-gedachten zorgen ervoor dat ons lichaam als het ware in het verleden of de toekomst leven. En dat blokkeert onze weg naar écht geluk en gezondheid.

Zijnsoriëntatie kent geen geschiedenis of toekomst. Er is enkel het nu, het enige moment dat bestaat en er toe doet om écht geluk teweeg te brengen. Dagelijks je oriëntatie op je eigen ‘zijn’ richten, kan dan ook helpen om meer voldoening uit je leven te halen en stress het hoofd te bieden!